Hier kunt u per direct een voorlopige dekking aanvragen, deze gaat meteen in.
Het betreft hier een Dood + ongevallen/C-tarief dekking.

 
Voorletter(s)  
Tussenvoegsel  
Achternaam  
Geslacht M V  
Straatnaam  
Huisnummer  
Postcode  
Woonplaats  
Geboortedatum aanvrager (dag/maand/jaar)
Telefoonnummer(s)  
   
E-mail adres  
 
Naam paard/pony  
Ras  
Geslacht  
Stamboek- of chipnummer  
Geboortedatum paard/pony (dag/maand/jaar)
Verzekerde waarde (Mag niet meer bedragen dan de handels- of aanschafwaarde)
 

Verzekeringsvoorwaarden

Dood (hippozorg)
Dood + Ongevallen (hippozorg)
ODA (hippozorg)
Uitgebreid (hippozorg)
Leven (tarief D EFO)
Ongevallen (tarief C EFO)
Beperkte (tarief B EFO)
All-risk (tarief A EFO)
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
a. Wenst u ook tegen diefstal te verzekeren? Ja Nee 
b. Wenst u ook tegen ziektekosten te verzekeren? Nee  Ja
    Beperkte ziektekosten *
    Uitgebreide ziektekosten *
  * Let op! Koppeling met basisverzekering.
c. Wilt u ook u wettelijke aansprakelijkheid als eigenaar en/of gebruiker van het paard verzekeren? Nee  Ja
d. Alleen invullen voor dekhengst Hengstendekking
Hengstendekking (incl. Bedrijfs-KI)
Hengstendekking (incl. Verzend-KI)
Voor de aanvraag van een dekhengstenverzekering dient dit aanvraagformulier vergezeld te gaan van een recente uitslag van het spermaonderzoek van de desbetreffende instantie. Voor een aanvraag tot bedrijfs-KI en verzend-KI dient een bewijs van KI-waardig van de hengst, afgegeven door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Nederland, voor het komende dekseizoen aan ons te worden toegezonden.
 
 

Verzekeringnemer verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld

Verzekeringnemer verklaart de aangegeven verzekering af te willen sluiten