Veulenverzekering

Voldragen veulens kunnen in het moederdier vanaf 10 maanden na de dekdatum tot en met 4 maanden na de geboorte tegen doodgeboren worden, sterven of blijvende ongeschiktheid voor het gebruik worden verzekerd.
 


Dekking


Veulenverzekering Beperkt:
Dekking geldt als er sprake is van doodgeboren worden, sterven
resp. noodzakelijk afmaken, binnen 2x 24 uur na de schade veroorzakende gebeurtenis of na het constateren van de eerste ziekteverschijnselen.

Veulenverzekering Uitgebreid:

Dekking geldt als er sprake is van doodgeboren worden, sterven resp.
noodzakelijk afmaken en blijvende volledige ongeschiktheid voor gebruik.