Uitgebreide Ziektekostenverzekering

Kiest u voor een Uitgebreide ziektekostenverzekering dan worden de kosten vergoed van onderzoek en behandeling door een dierenarts en kliniek in Nederland en België.

Let wel, de schadevergoedingen die onder de ziektekostenverzekering vallen zijn dezelfde als de door u gekozen basisverzekering. Dit houdt in, dat op de ziektekostenverzekering uitsluitend schaden worden vergoed die ook op de basisdekking zijn verzekerd.

Voor vergoeding van veterinaire kosten komen in aanmerking:

De schadevergoeding bedraagt nooit meer dan de verzekerde waarde van het paard met een maximum van € 5.000,00 per jaar. Per schadegeval geldt een eigen risico van 25%, met een minimum van € 50,00. Vervoerskosten komen voor eigen rekening. Voor beide ziektekostenverzekeringen is een reeks van behandelingen voor één en hetzelfde schadegeval van dekking uitgesloten.