Uitgebreide Verzekering

Deze verzekering geeft uitkering bij:

* Dood en noodslachting door een ongeval of een acuut verlopende ziekte;

* Blijvende ongeschiktheid door een ongeval

* Blijvende ongeschiktheid door een ziekte;

* Blijvende onvruchtbaarheid na werpen of verwerpen door een ziekte of ongeval;

* Blijvend ongeschiktheid door kreupelheid;

* Brand.