Trailer

De Paardentrailerverzekering is geldig in Nederland, Belgi๋ en Luxemburg en tot 100 km over de grens in Duitsland. Deze cascoverzekering kent de volgende dekkingen:

•  Aansprakelijkheid, (tot 1 500.000,00 per gebeurtenis)
•  Brand/Storm,
•  Diefstal,
•  Aanrijding,
•  Eigen gebreken/constructie- of materiaalfouten,
•  Schade toegebracht door uw eigen paard,
•  Hulpverlening,
•  Tegemoetkoming vergoeding bij uitval van de trailer.

Bij een nieuw aangeschafte trailer niet ouder dan 5 jaar, wordt het verzekerde bedrag jaarlijks aangepast in overeenstemming met het prijsindexcijfer volgens de berekening door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo blijft uw trailer dus 5 jaar lang goed verzekerd tegen de dan geldende nieuwwaarde.

De schadevergoeding bedraagt het bedrag aan herstelkosten en bij onherstelbare beschadiging of diefstal:

-         Bij nieuw gekochte trailers jonger dan 60 maanden, de nieuwwaarde van uw trailer.

-         Bij niet nieuw gekochte trailers jonger dan 60 maanden, de nieuwwaarde met daar vanaf een vastgestelde afschrijving.

-         Bij trailers met een ouderdom tussen de 60 en 84 maanden, de nieuwwaarde met daar vanaf een vastgestelde afschrijving.

-         Bij trailers met een ouderdom van 84 maanden of ouder, de dagwaarde van de trailer.

Het eigen risico bedraagt per schadegeval € 75,00.