Premietarief

Het eigen risico bedraagt 75,-.

De premie bedraagt 1,375% van de cataloguswaarde met een minimumpremie van  35,=.

Wijzigingen voorbehouden. Premies exclusief kosten en assurantiebelasting.