Premietarief

Het eigen risico bedraagt 136,-.

De premie bedraagt 2,5% van de dagwaarde met een minimumpremie van  25,=.

Wijzigingen voorbehouden. Premies exclusief kosten en assurantiebelasting.