Premietarieven

WA verzekering

Afhankelijk van de korting voor de schadevrij gereden jaren bedraagt de jaarpremie: Minium Maximum
2 paardswagen 70,= 280,=
3 paardswagen 85,= 340,=
4 paardswagen 91,= 367,=
Meer dan 4 paardswagen 105,= 421,=

Beperkt Casco

Premie 1,5% van de dagwaarde met een minimum van 50,--.

Het eigen risico bedraagt 136,-.

 

Volledig Casco

De premie bedraagt 2% over de oorspronkelijke nieuwwaarde.

Het eigen risico bedraagt 136,--.

 

Wijzigingen voorbehouden. Premies exclusief kosten en assurantiebelasting.