ODAverzekering


Deze verzekering geeft uitkering bij:

* Dood en noodslachting door een ongeval of een acuut verlopende ziekte;

* Blijvende ongeschiktheid door een ongeval

* Blijvende ongeschiktheid door een ziekte;

* Blijvende onvruchtbaarheid na werpen of verwerpen door een ziekte of ongeval;

* Brand.

Onder een ongeval wordt verstaan:

Een plotseling van buiten komend en onmiddellijk op het lichaam van het paard inwerkend geweld, dat rechtstreeks een medisch vast te stellen uitwendig letsel veroorzaakt en waardoor onmiddellijk adequate veterinaire hulp is ingeroepen.

Onder een ongeval wordt niet verstaan:

Kreupelheden door peesaandoeningen, peesscheuring, verstuiking, verdraaiing, verzwikking of verstapping.