Doodverzekering

Deze verzekering geeft uitkering bij:

* Dood en noodslachting door een ongeval of een acuut verlopende ziekte;

* Brand.