Ongevallenverzekering

Deze verzekering dekt de schade ten gevolge van een ongeval.

1. Ongeval. Onder ongeval wordt verstaan een aantoonbaar plotseling en van buiten af komend geweld, dat de dood of blijvende ongeschiktheid van het dier ten gevolge heeft:
 

a. sterven ten gevolge van een ongeval;
b. dood of verwonding ten gevolge van transport;
c. aanrijding;
d. draadverwonding;
e. vergiftiging;
f. verdrinking;
g. kwaadwilligheid van derden.