Levensverzekering

Deze verzekering dekt de schade door ziekten en ongevallen welke de directe dood ten gevolge hebben of waarbij directe levensbeŽindiging noodzakelijk is (als omschreven onder punt a. van All-risk).