Premietarief

Het eigen risico bedraagt 22,70.

De premie bedraagt 3% van de dagwaarde met een minimumpremie van  25,=.

Wijzigingen voorbehouden. Premies exclusief kosten en assurantiebelasting.