Diefstal

Deze verzekering geeft uitkering bij schade ontstaan door diefstal.

De schadevergoeding is altijd 100% van de verzekerde waarde.