Beperkte schadeverzekering


Deze verzekering dekt de schade ten gevolge van:

1. Ongeval. Onder ongeval wordt verstaan een aantoonbaar plotseling en van buiten af komend geweld, dat de dood of blijvende ongeschiktheid van het dier ten gevolge heeft:
a. sterven ten gevolge van een ongeval;
b. dood of verwonding ten gevolge van transport;
c. aanrijding;
d. draadverwonding;
e. vergiftiging;
f. verdrinking;
g. kwaadwilligheid van derden.

2. Ziekten welke de directe dood ten gevolge hebben of waarbij directe levensbeŽindiging noodzakelijk is.