Brand en Hemelvuurverzekering


Dekt de schade die is ontstaan door brand en blikseminslag