"All-Risk" Verzekering

Deze ‘all-risk’ verzekering dekt de schade ten gevolge van:
a. Dood. Sterven als een dadelijk en rechtstreeks gevolg van een ongeval of een acuut verlopend ziektebeeld.
b. Blijvende ongeschiktheid voor het gebruik als gevolg van ziekten, kreupelheden, ongevallen (inclusief de onder Beperkte schadeverzekering genoemde ongevalsoorzaken), werpen of verwerpen voor zover het betreft ziekte of ongeval van de verzekerde merrie.
c. Castratie van hengsten met normaal ontwikkeld geslachtsorgaan.

Dekhengsten zijn mede verzekerd tegen:
a. Blijvend onvermogen tot het verrichten van de deksprong ten gevolge van ongeneeslijke ziekten of gebreken van benen of ruggestreng.
b. Blijvend onvermogen tot bevruchten ten gevolge van letsel aan geslachtsorganen, mits dit letsel een gevolg is van een ongeval.