Aansprakelijkheid


(Uitsluitend binnen Nederland en loopt secundair) Deze verzekering dekt aansprakelijkheidsschade

veroorzaakt door het paard tot maximaal EUR 500.000,- per gebeurtenis.